Trong chiến tranh Việt Nam, ngày 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong bị bom Mỹ vùi ở Ngã ba Đồng Lộc, Hà TĩnhViệt Nam

* Ngày 24-7-1968, mười nữ thanh niên xung phong đã bị bom Mỹ vùi ở Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngã ba này là một cửa ngõ quan trọng để vào hệ thống đường Hồ Chí Minh. Máy bay Mỹ đến đây đánh phá ác liệt, có ngày hơn 10 trận. Tổ thanh niên xung phong gồm mười cô gái từ 17 đến 22 tuổi do Võ Thị Tần làm tổ trưởng được giao nhiệm vụ lấp hố bom, sửa đường, cắm tiêu, gỡ bom, hướng dẫn xe đi qua Ngã ba Đồng Lộc.
Ngã ba Đồng Lộc trở thành một địa chỉ lịch sử, ghi đậm chiến công của lực lượng thanh niên xung phong về sự hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.
* Đất là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, và là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, vǎn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng".
Với ý nghĩa đó ngày 24-7-1993, Chủ tịch nước đã công bố Luật Đất đai. Luật quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Luật gồm có 7 chương và 89 điều.
Cũng ngày này, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng được công bố. Luật gồm 5 chương, 16 điều. Mục đích của Luật là để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, thực hiện công bằng hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước.

Thế giới

* Sécnưsépxki là nhà vǎn, nhà phê bình, nhà dân chủ cách mạng Nga. Ông sinh ngày 24-7-1828. Ông là người thông minh ham học. Mới 16 tuổi đã thông thạo nhiều tiếng: Hy Lạp, La Tinh, Anh, Pháp, Đức, Do Thái, Ba Tư, Ba Lan ... và có một kiến thức vǎn hoá thế giới sâu sắc, phong phú.
Nǎm 25 tuổi Sécnưsépxki bảo vệ tiến sĩ khoa học, công khai hoạt động cách mạng, trở thành nhà báo, nhà vǎn, nhà dân chủ cách mạng lãnh đạo phong trào cách mạng Nga những nǎm 60. Ông là nhà triết học duy vật lỗi lạc. Ông chủ trương lật đổ chế độ Nga hoàng bằng bạo lực đưa nước Nga đi lên chủ nghĩa xã hội. Các tác phẩm kinh tế, chính trị, triết học của ông đều toát lên tinh thần đấu tranh kiên cường chống lại chế độ cũ. Công trình nghiên cứu "Quan hệ thẩm mỹ của nghệ thuật với hiện thực" đã đề ra nguyên tắc mỹ học cơ bản của sáng tác với hiện thực. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Làm gì" đã kêu gọi nhân dân Nga xây dựng một xã hội chủ nghĩa không tưởng. Tác phẩm đã ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh giai cấp ở Nga và thế giới.
Sécnưsépxki qua đời ngày 29-10-1889.
* Ngày 24-7-1997: Sau 290 nǎm hợp nhất, Chính phủ Anh trao cho Scotland quyền lập pháp, thu thuế, và có tiếng nói riêng tại Liên minh châu Âu.
Xem thêm