Nhà văn Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam, cũng là nhà chính trị Việt Nam nổi tiếng, ông sinh ngày 25/7/1905Việt Nam

* Ngày 25-7-1938 xuất bản tác phẩm "Vấn đề dân cày" của các đồng chí Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm ký bằng bút danh Qua Ninh và Vân Đình phát hành tại Hà Nội.
Vận dụng lý luận của nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng và thực tiễn khảo sát đời sống nông thôn, các tác giả đặt vấn đề nghiên cứu thực trạng nông thôn Việt Nam dưới ách áp bức thực dân và phong kiến, đề cập đến vần đề ruộng đất và dân cày. Cuốn sách phê phán nhận thức quan điểm sai lầm đối với dân cày và vạch rõ vị trí của người dân cày trong cách mạng Việt Nam. Cuốn sách lên tiếng tố cáo chính sách phản động của đế quốc phong kiến về ruộng đất, tô thuế, nạn vay lãi nặng... và nêu lên yêu sách của dân cày Đông Dương trước Mặt trận nhân dân Pháp.
* Nhà vǎn Nguyễn Huy Tưởng qua đời vào ngày 25-7-1960. Ông sinh nǎm 1912 ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Học tập ở Hải Phòng, làm thư ký nhà Đoan, rồi về Hà Nội Viết vǎn để ký thác tấm lòng với đất nước. Ông có sở trường về đề tài lịch sử, đã viết các tiểu thuyết: "Đêm hội Long Trì", "An Tư công chúa", kịch "Vũ Như Tô", "Cột đồng mã viện" - Sau Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp ông viết kịch "Bắc Sơn", "Những người ở lại", "Kỹ sư Cao Lạng" - Hoà bình lập lại, ông viết "Truyện Anh Lực", "Bốn nǎm sau", "Luỹ Hoa" và "Sống mãi với Thủ đô"
Nguyễn Huy Tưởng là nhà vǎn người Hà Nội và có nhiều tác phẩm về Hà Nội có giá trị.

Thế giới

* Người đầu tiên thực hiện chuyến bay vượt biển Mǎngsơ là Lui Blêriô, một người Pháp, vào ngày 25-7-1909.
Để thực hiện chuyến bay dài 38 kilômét nối liền bờ biển nước Pháp với bờ biển nước Anh, Blêriô đã mất tới 37 phút. Ông đã sử dụng một chiếc máy bay dài 8 mét, nặng 300 kilôgam, có một chiếc cánh quạt bằng gỗ.
* Vào ngày 25-7-1947, Festival đầu tiên của thanh niên và sinh viên thế giới khai mạc ở Praha, thủ đô của Tiệp Khắc cũ. Đây là ngày hội của tuổi trẻ các nước đấu tranh cho hoà bình và tiến bộ xã hội.
Những nǎm đó, Festival của thanh niên và sinh viên thế giới tiếp tục được tổ chức ở Buđapét (nǎm 1949), Béc-Lin (nǎm 1951), Bucaret (nǎm 1954), Vácsava (nǎm 1955), Mátxcơva (nǎm 1957), Viên (nǎm 1959), Henxinki (nǎm 1962), Xôphia (nǎm 1968), nǎm 1997 tại La Habana Cuba.
Trong các liên hoan đó, nước ta đều cử đoàn đại biểu thanh niên sinh viên ưu tú của mình đi dự.
* Em bé ống nghiệm đầu tiên đã ra đời ở bệnh viện Oldham (nước Anh) vào ngày 25-7-1978. Em tên là Lui Braonơ. Những "người cha khoa học" của Lui là bác sĩ Xtitơ và Êđuốt. Họ cho thụ thai trong ống nghiệm một trích trứng của người vợ với tinh trùng của người chồng. Sau đó họ cấy lại phôi thu được vào trong dạ con của người vợ.
Xem thêm