Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) được thành lập ngày 26/7/1908, tên gọi đầu tiên là Cục Điều tra (BOI)Việt Nam

* Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải danh tướng nhà Trần, sinh nǎm 1214 quê ở Tức Mặc, Thiên Trường, Nam Định.
Ông học nhiều, biết rộng, có tài vǎn chương, giỏi việc quân sự. Nǎm 1371 ông được cử giữ chức Tướng quốc Thái Uý, rồi thǎng đến Thái sư. Trong cuộc đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược, ông cùng Trần Quốc Tuấn và các chiến hữu lập được những chiến tích vẻ vang. Bài thơ chiến thắng khải hoàn "Tụng Giá Hoàng kinh sư" trở thành bản hùng ca dân tộc.
Đoạt giáo Chương Dương độ
Cầm hồ Hàm Tử quan
Thái bình tu nỗ lực
Vạn cổ thử giang san.
* Ngày 26-7-1936 đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Thượng Hải (Trung Quốc).
Hội nghị họp dưới sự lãnh đạo chủ toạ của Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản - Lê Hồng Phong, nhằm triển khai tinh thần nghị quyết Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, bổ sung cho nghị quyết của đại hội Đảng lần thứ nhất - tạo ra một bước chuyển biến sâu sắc của cách mạng Đông Dương trong tình hình mới. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế rộng rãi, đấu tranh cho các mục tiêu dân chủ, cơm áo và hoà bình. Hội nghị nhấn mạnh đến việc thay đổi hình thức tổ chức đấu tranh, triển khai các tổ chức và đấu tranh hợp pháp, bán hợp pháp bên cạnh phương thức bí mật, đấu tranh chống những biểu hiện tả khuynh và hữu khuynh trong Đảng.

Thế giới

* Bécna Sô là nhà vǎn Anh, gốc Ailen. Ông sinh ngày 26-7-1856. Nǎm 20 tuổi ông đến Luân Đôn, và đi vào con đường hoạt động xã hội trở thành nhà phê bình nhạc kiêm phê bình vǎn học. Rồi ông chuyển sang viết kịch. Các vở kịch của ông đã mau chóng thu hút được sự ngưỡng mộ của khán giả.
Bécna Sô là nhà soạn kịch Anh vĩ đại, đã cống hiến cho sân khấu Anh và sân khấu thế giới những những tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm của ông là lời tố cáo đanh thép chủ nghĩa tư bản độc ác, là tư tưởng đấu tranh cho con người, cho dân tộc. Ông là nhà cách tân sân khấu lớn của thế kỷ 20. Nǎm 1925 ông được nhận giải thưởng Nôben về vǎn học. Ông mất ngày 2-11-1950, thọ 96 tuổi.
* Thuật ngữ "chiến tranh lạnh" do Barút, một chuyên gia vạch kế hoạch nguyên tử của Mỹ đặt ra và lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí Mỹ ngày 26-7-1947.
* Ngày 26-7-1953, hơn 130 thanh niên yêu nước do Phiđen Caxtơrô lãnh đạo tấn công pháo đài Môncađơ mở đầu cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba nhằm lật đổ chế độ độc tài quân sự Batista.
* Ngày 26-7-1961, Đảng của giai cấp công nhân Cuba thành lập trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cách mạng: "Phong trào 26 tháng Bảy", "Đảng xã hội chủ nghĩa nhân dân Cuba", "Phong trào 13 tháng Ba" thành Tổ chức Cách mạng thống nhất được củng cố lại, lấy tên là Đảng thống nhất Cách mạng xã hội chủ nghĩa và đến 3-1-1965, đổi tên thành Đảng Cộng sản Cuba.
Xem thêm