Ngày 30/7/1886 đại thần phụ chính của nhà Nguyễn là Nguyễn Văn Tường mất* Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức lễ tốt nghiệp khoá đầu tiên vào ngày 30-7-1961, khóa này đã đào tạo được 633 kỹ sư công nghiệp thuộc các ngành: Cơ khí, dệt, điện, vô tuyến điện, địa chất, mỏ, luyện kim, xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi, hoá chất, thực phẩm.
Đây là những cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học về công nghiệp đầu tiên kể từ sau khi có hoà bình lập lại (nǎm 1954)
* Trước việc Đế quốc Mỹ đưa quân viễn chinh ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, tiến hành cuộc "Chiến tranh cục bộ" chống lại nhân dân ta ngày 3-4-1965, Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố, xác định quyết tâm chống Mỹ: "Quân và dân miền Nam quyết đánh thắng giặc Mỹ trong bất kỳ tình thế nào, quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ bất kỳ chúng mở rộng chiến tranh ấy đến mức nào". Bản tuyên bố còn vạch ra 8 điều kiện dẫn chúng đến thất bại.
* Ngày 30, 31 tháng 7-1968 đã diễn ra Hội nghị đại biểu lần thứ hai của Mặt trận Liên minh dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam. Hội nghị đã thông qua chương trình chính trị: Cứu quốc, kiến quốc và thống nhất đất nước.
Nội dung chính gồm ba phần. Cứu quốc là "Đoàn kết mọi lực lượng và nhân dân yêu nước, kiên quyết chống chiến tranh xâm lược, đánh đổ chế độ bù nhìn tay sai, thành lập chính phủ liên hiệp, giành độc lập, dân chủ và hoà bình". Kiến quốc là "Kiến tạo Nam Việt Nam thành một quốc gia độc lập, tự do, dân chủ, hoà bình, trung lập và thịnh vượng". Vấn đề thống nhất là "Chính phủ hai miền Nam - Bắc cùng nhau thương lượng để tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc.
* Tàu pha sông biển Định An 20 của Công ty Vận tải biển và thuê tàu Việt Nam có sức chở gần 2000 tấn, đã chở lương thực từ cảng Cần Thơ đến cảng Hà Nội ngày 30-7-1984. Đây là con tàu đầu tiên cỡ lớn thực hiện chuyến đi sông - biển - sông, nối liền hai con sông lớn nhất của Việt Nam là con sông Cửu Long với sông Hồng.
Xem thêm